captived ایران فعالیت دولت یازدهم خبر

captived: ایران فعالیت دولت یازدهم خبر اقتصادی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی سیگارهای الکترونیکی حاوی فلزات سمی هستند

آزمایشات نشان داده‌اند که در بخارهای حاصله از سیگارهای برقی ذرات فلزات سمی همچون کروم، نیکل و منگنز وجود دارد. 

سیگارهای الکترونیکی حاوی فلزات سمی هستند

سیگارهای الکترونیکی حاوی فلزات سمی هستند

عبارات مهم : انواع

آزمایشات نشان داده اند که در بخارهای حاصله از سیگارهای برقی ذرات فلزات سمی همچون کروم، نیکل و منگنز وجود دارد.

به گزارش ایسنا، سم های موجود در این سیگارها سرطان زا بوده و در عین حال تاثیراتی منفی بر مغز و معده دارند.

عوارض ناشی از مصرف سیگارهای الکترونیکی هنوز کاملا روشن نشده هست. آزمایش ها در این زمینه کماکان ادامه دارد؛ مطالعاتی که هر بار جنبه دیگری از تاثیرات منفی و مضر این سیگارها را آشکار می سازند.

سیگارهای الکترونیکی حاوی فلزات سمی هستند

بررسی های پیشین حکایت از آن داشتند که در بخار و “هواپخش” سیگارهای برقی امکان وجود ذرات سمی فلزی وجود دارد و اکنون وجود این ذرات سمی در بخار سیگارهای الکترونیکی تایید شده است است.

متخصصان مدرسه پزشکی بلومبرگ در بالتیمور در ایالت مریلندِ امریکا بعد از بررسی ۵۶ نوع سیگار برقی، وجود فلزات سمی نظیر کروم، نیکل و منگنز را در بخار حاصله از این سیگارها ثابت کرده اند. پرسش محوری این تحقیقات، بررسی تغییرات احتمالی تراکم فلزی موجود در بخاری است که با استفاده از این سیگارها وارد ریه انسان می شود.

آزمایشات نشان داده‌اند که در بخارهای حاصله از سیگارهای برقی ذرات فلزات سمی همچون کروم، نیکل و منگنز وجود دارد. 

در این آزمایش ها هم مایع موجود در مخزن سیگارهای برقی و هم مایع موجود در محفظه ای که المنت گرمایی در آن قرار دارد، مورد بررسی قرار گرفت. افزون بر این، تراکم فلزی در بخار حاصله از گرم شدن مایع مخزن نیز محاسبه شد.

بنابر گزارش دویچه وله، نتیجه این بررسی ها نشان داد که تراکم فلزی در محفظه حاوی المنت گرمایی سیگارهای برقی و همچنین در بخار حاصله از آن زیاد از ذرات فلزی است که در مایع مخزن وجود دارد. میزان این فلزات سمی بیش از حد مجاز تعریف شده است از سوی آژانس محافظت از محیط زیست آمریکا بوده است.

متخصصان موسسه یادشده بعد از بررسی و مقایسه این ۵۶ سیگار برقی به این نتیجه رسیدند که میزان تراکم فلزات سمی در بین انواع این سیگارها بسیار متفاوت هست. به سخن دیگر، زیان های بعضی از این سیگارها جهت سلامتی انسان ها بیش از انواع دیگر است.

سیگارهای الکترونیکی حاوی فلزات سمی هستند

سُرب، کروم و نیکل در شمار فلزات سرطان زا به حساب می آیند. سُرب علاوه بر آن تاثیرات سمی بر اعصاب دارد و از این رو می تواند عوارضی منفی جهت مغز و همچنین جهت معده انسان ها داشته باشد.

آزمایشات نشان داده‌اند که در بخارهای حاصله از سیگارهای برقی ذرات فلزات سمی همچون کروم، نیکل و منگنز وجود دارد. 

واژه های کلیدی: انواع | الکترونیکی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz