captived ایران فعالیت دولت یازدهم خبر

captived: ایران فعالیت دولت یازدهم خبر اقتصادی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی دولت «ريزش اعتماد» را بر«تغييرات»ترجيح مي‌دهد

یک روز ارز گران می شود و روز دیگر قیمت سکه پیشی می گیرد. روزی به علت تخلفات، قیمت ماشین سر به فلک می کشد و در پی آن کشور در بحران کمبود آب و برق فرو می رود. الب

دولت «ريزش اعتماد» را بر«تغييرات»ترجيح مي‌دهد

دولت «ريزش اعتماد» را بر«تغييرات»ترجيح مي دهد

عبارات مهم : استیضاح

یک روز ارز گران می شود و روز دیگر قیمت سکه پیشی می گیرد. روزی به علت تخلفات، قیمت ماشین سر به فلک می کشد و در پی آن کشور در بحران کمبود آب و برق فرو می رود. البته به اینها پرسشها اقتصادی و معیشتی را نیز باید اضافه کرد. گرچه سخنگوی قوه مجریه قرار گرفتن مدیر جمهور تحت تاثیر رسانه ها را رد کرده، ولی هنوز هم می توان به اعمال تغییرات در تیم اقتصادی دولت امید داشت. حسن روحانی اکنون در شرایطی قرار گرفته که کسانی که سال گذشته در رأی دادن به او از هم پیشی می گرفتند، اکنون نارضایتی خود را به شکل های متفاوت ابراز می کنند. مدیر جمهور باید نسبت به ریزش سرمایه اجتماعی حساسیت بیشتری داشته باشد و با اعمال تغییرات، کارآمدی را در دولت تقویت کند تا مردم صورت حسن روحانی مصمم و کارآمد را شاهد باشند.

دولت «ريزش اعتماد» را بر«تغييرات»ترجيح مي‌دهد

تغییراتی که رخ نمی دهد

شاید «آدرس غلط» عالی ترین کلمه ای باشد که می توان جهت این روزهای دولت حسن روحانی در نظر گرفت. بارها و بارها حامیان، منتقدان، دلسوزان و کارشناسان از لزوم تغییرات در دولت گفتند و نوشتند، ولی سخنگوی قوه مجریه هربار با نظر به مافوق خود با لبخندی بر لب به جمع خبرنگاران آمد و گفت «وضع کشور مطلوب است» به قولی گویا دولتمردان در کشور عزیزمان ایران دیگری زندگی می کنند و اصلا با شرایط کشور آشنا نیستند. در این راستا بعد از بحران اولی که در حوزه ارز پیش آمد و در ادامه به بازار سکه، ماشین و مسکن کشیده شد مدیر جمهور در جمع مسئولان ارشد دولتی از لزوم عوض کردن افراد نا امید و جایگزین کردن افراد امیدوار، با انگیزه و پر نشاط حرف زد و وعده تغییرات در دولت به خاص در تیم اقتصادی را داد.

رئیس جمهور به نحوی راجع به حفظ امید در جامعه سخن گفت که بسیاری نسبت به عوض کردن رویکرد در دولت امیدوار شده است و خواستار ایجاد و استمرار این امید به صورت عملی در دولت شدند، ولی هر چه گذشت این پرسشها فقط در حد حرف باقی ماند و نه تغییری صورت گرفت و نه کسی جابه جا شد. اینجاست که می گوییم این روزهای دولت به آدرس غلط می گذرد. اگر هم بحث عوض کردن است زیاد جنگ زرگری جهت انحراف افکار عمومی هست. اگر نه کیست که نداند میان بعضی اطرافیان مدیر جمهور اختلافاتی وجود دارد. این مساله ای است که تقریبا اکثر فعالان سیاسی بدان اذعان دارند، ولی اینکه در میانه میدان و مطالبه تغییرات در دولت به جای عوض کردن این پرسشها مطرح می شود، نشان دهنده آدرس غلط و قابل تامل هست. فضا به نحوی شده است که دیگر کلمه عوض کردن در دولت جهت جامعه به لفظی مستعمل بدل شده است و اگر همین فردا دولت بگوید فلان وزیر یا مدیر عوض کردن خواهد کرد جهت جامعه یکسان خواهد بود. با این همه حامیان در برابر تخریب گران دولت پشت دولت ایستاده اند و با همه انتقادات، مدیر جمهور را تنها نخواهند گذاشت.

یک روز ارز گران می شود و روز دیگر قیمت سکه پیشی می گیرد. روزی به علت تخلفات، قیمت ماشین سر به فلک می کشد و در پی آن کشور در بحران کمبود آب و برق فرو می رود. الب

در کشاکش تغییرات

تا همین چندی پیش بود که بهارستان نشینان مرتب ترساندن به استیضاح می کردند و دولت در پاسخ به تغییرات قریب الوقوع در تیم اقتصادی اشاره می کرد. شاید آن روزها به واسطه این بیانات و پیگیری ها بارقه هایی از امید درجامعه وجود داشت، ولی رفته رفته عوض کردن در دولت به محاق فراموشی رفت و استیضاح های مجلس نیز به حاشیه کشیده شد. بعضی وزرا جهت استیضاح به مجلس رفتند و در نهایت تعجب بعد از ساعتی به دفتر کارخود بازگشتند. از این جهت است که به تیغ پرسش و استیضاح نمایندگان نباید دلخوش کرد. البته نمایندگان ساکت ننشسته اند و به قول محمدرضا عارف اگر مدیر جمهور دست به تغییرات نزند مجلس کار خود را انجام خواهد داد و نمایندگان قداستی جهت پرسش از مدیر جمهور قائل نیستند. با این اوصاف در حالی که قیمت ارز، سکه و… سیر صعودی طی می کند، ولی به قرائت دولت نیازی به تغییرات عملی در تیم اقتصادی دولت نیست. گرچه تا کنون مدیر جمهور در لفط چندین بار به این مهم اشاره کرده هست، ولی تا این گفتار به عمل برسد وقت زیادی خواهد برد. مشخص نیست که باید چه اتفاقی در عملکرد دولتمردان رخ دهد تا مدیر جمهور به این جمع بندی برسد که باید تغییراتی را در دولت اعمال کند.

گرچه در عملکرد بعضی از مردان اقتصادی روحانی چون زنگنه وزیر نفت خللی وارد نیست، ولی آنچه که زیاد موجب تحیر است اصرار مدیر جمهور بر عدم تغییرات هست. این مساله فکری را به اذهان متبادر می کند که روحانی در اعمال تغییرات تنها نیست و حلقه بسته مشاوران وی این تغییرات را رقم می زنند. حلقه بسته ای که به گواه بسیاری از تحلیلگران موجب ریزش سرمایه اجتماعی مدیر جمهور شده است و دیگر حامیان نیز آن نگاه سابق را به مدیر جمهور ندارند. بعد از آن تکانه هایی که موجب بیانات دولتیون و بهارستان نشینان شد آرامشی در جامعه حاکم شد، ولی به محض برقراری این آرامش بازهم وعده ها فراموش شد. حال باید دوباره منتظر بیانات دولتمردان جهت تغییرات خیالی در تیم اقتصادی دولت باشیم.

دولت «ريزش اعتماد» را بر«تغييرات»ترجيح مي‌دهد

در نهایت…

دلسوزان دولت و کشور از اصلاح طلب و اصولگرا به هر نوعی که شده است به تغییرات در دولت اشاره می کنند. عبدالواحد موسوی لاری می گوید: خیرخواهان روحانی در وقت چینش کابینه به او تذکر دادند و او قبول نکرد. عبد ا… ناصری اعتقاد است: «دولت به یک جراحی بزرگ نیاز دارد» و حسین مرعشی تاکید می کند: مردم از هر گونه تغییری در دولت استقبال می کنند و دست مدیر جمهور باز هست. البته بعضی مثل احمد توکلی راهکار خروج دولت از شرایط فعلی را عزل سیف مدیر بانک مرکزی می دانند. با این همه معلوم نیست آیا مدیر جمهور با اینکه از عملکرد مردان خود رضایت ندارد هنوز جهت عوض کردن در کابینه تصمیم نگرفته هست. این رازی است که تا کنون سر به مهر باقی مانده وکسی علت آن را نمی داند.

آرمان

یک روز ارز گران می شود و روز دیگر قیمت سکه پیشی می گیرد. روزی به علت تخلفات، قیمت ماشین سر به فلک می کشد و در پی آن کشور در بحران کمبود آب و برق فرو می رود. الب

واژه های کلیدی: استیضاح | اقتصادی | حسن روحانی | رئیس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz